Pomůže rouška proti smogu?

smog_upraveno

Smog vzniká jako důsledek mimořádného znečištění ovzduší při nepříznivých meteorologických podmínkách. V závislosti na počasí známe dva základní typy smogu, a to:

Londýnský (zimní) smog obsahuje zvýšené množství zplodin ze spalování fosilních paliv jako například polétavý prach, oxid siřičitý nebo oxidy dusíku. Objevuje se nejčastěji v zimních obdobích při teplotní inverzi. K teplotní inverzi dochází tím, že se chladnější vzduch drží při zemi a teplejší vzduch ve výškách. Teplejší vzduch pak vytvoří pomyslnou pokličku a vzduch se dostatečně nepromíchává. Ve studeném vzduchu se následně hromadí škodliviny, čímž vzniká Londýnský smog.

Losangeleský (letní) smog obsahuje například zvýšené množství přízemního ozonu, oxidy dusíku a uhlíku. Letní smog nijak nesouvisí s mlhou, jelikož vzniká působením slunečního záření na některé složky výfukových plynů z dopravy.

V našich podmínkách vzniká smog smíšeného typu, avšak vždy s ohledem na aktuální klimatické podmínky. Každý typ smogu však obsahuje nebezpečné částice, které mohou proniknout do našich dýchacích cest. Tyto částice mají velikost mezi 100–10 mikrometry a většinou dojde k jejich zachycení již v horních cestách dýchacích. Do dolních cest dýchacích pak pronikají částice menší než 10 mikrometrů.

Jak se těmto částicím bránit?

Klasická lékařská rouška nepomůže. Smogové částice mohou být opravdu velmi malé (menší než 2,5 mikrometru) a klasické lékařské roušky tyto částice nezachytí. Částice mohou zachytit například některé jednorázové respirátory. V zimních obdobích však často dochází k jejich rychlému zvlhnutí, což způsobí zhoršení prodyšnosti a ztrátě celkové filtrační funkce.

Jak může pomoci naše 3D NANOrouška FFP2/3?

Součástí naší 3D NANOroušky Expert gel jsou vkládací 5-ti vrstvé NANOfiltry, které jsou schopné zachytit částice do velikosti 0,075 mikrometrů. Tato vlastnost umožňuje bez problému zachytit veškeré smogové částice.  Filtry jsou také obohaceny o technologii ANTI – OIL MIST, díky které tento filtr nepropustí olejové částice a olejový kouř.  Samotná rouška je utkána z nano vláken odpuzujících vlhkost, a tak se nemusíte obávat jejího zvlhnutí. Rouška je více než 200x pratelná a zmiňované vkládací filtry je možné, po důkladné dezinfekci, použít až 10x. Jaké další výhody naše rouška přináší si lze přečíst v dalším článku.