Podmínky ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů – objednávkový formulář

 

  1. Společnost AVE FINANCE s.r.o. Místecká 1120/103, Ostrava, 70300 IČ: 01990705 DIČ: CZ01990705 Spisová značka: C 72351 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „Správce“), zpracovává v rámci svojí činnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje.

V režimu objednávky kromě výše uvedených navíc tyto osobní údaje:

 • Všechny údaje poskytnuté prostřednictví objednávkového formuláře

 

  1. Jméno a příjmení, adresa bydliště, číslo bankovního účtu , e-mailová adresa a telefonní číslo budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení. Tyto uvedené osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

 

  1. E-mailová adresa bude dále zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, a to na základě provedeného nákupu zboží nebo služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem Správcem zpracována po dobu 3 let od poslední uzavřené smlouvy, pokud tuto dobu neprodloužíte.

 

  1. Zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i smluvní zpracovatelé.
  2. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
 • vznést námitku.

Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies

 

  1. Správce osobních údajů, společnost  AVE FINANCE s.r.o. Místecká 1120/103, Ostrava, 70300 IČ: 01990705 DIČ: CZ01990705 Spisová značka: C 72351 vedená u Krajského soudu v Ostravě, jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
 • fungování webových stránek.
  1. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

 

  1. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v www.expertgel.cz/kontakt v části stránky. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
  2. Vznese-li subjekt námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek. 
  3. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce. 
  4. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies. 
  5. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 

 • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

 

  1. Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány tak, že:
 • službou Google Analytics: měření návštěvnosti webu a analýza dat
  1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
 • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce, 
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies

  1. Správce osobních údajů jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem cílení reklamy, zapamatování si přihlašovacích údajů, sledování průchodu webu. Užití cookies za účelem uvedeným v odst. 1 se považuje za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě vámi uděleného souhlasu, takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).
  2. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu za výše uvedenými účely a je aktivováno pouze na základě souhlasu návštěvníka.
  3. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies. 
  4. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
 • Poskytovatelem služby Google Analytics a služby Google Adwords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
 • Poskytovatel služby Facebook manager provozované společností  Facebook Ireland Limited, Ireland, www.facebook.com

 

  1. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány tak, že:
 • službou Google Analytics: - analýza návštěvnosti 
 • službou Google Adwords: - reklamní služby
 • službou Sklik: - reklamní služby
 • službou Facebook manager – reklamní služby

 

  1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas se zpracováním zpět,
 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
 • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce, 
 • vykonat své právo na přenositelnost údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Ing. Pavel Orság, jednatel společnosti