Náš příběh

 

 

Celý tento projekt vznikl v podstatě náhodou. Jeden z našich spolupracovníků z divize dotačního poradenství v rámci společnosti AVE FINANCE Assoc. Prof. Ing. Ivo Stachiv, Ph. D. byl spolu s předsedou senátu Milošem Vystrčilem v roce 2020 součástí delegace na Tchwaj-wanu. Z této delegace následně Ivo dovezl první vzorky NANOroušek Expert Gel a daroval mi pár kusů na vyzkoušení. Měl jsem zkušenosti s běžnou nabídkou roušek, respirátorů i nano roušek dostupných v České republice. Proto jsem NANOroušku s radostí přijal a neváhal ji používat při běžném nošení. Byl jsem velmi překvapen jejími vlastnostmi a kvalitou. Rovněž jsem vnímal obrovskou přidanou hodnotu s ohledem na její šetrnost vůči životnímu prostředí.  Začal jsem tak NANOroušku testovat a rozdávat přátelům, klientům a jejich rodinám. Zpětná vazba byla velmi pozitivní až neuvěřitelná. Všichni byli z 3D NANOroušky jednoduše nadšení. S pozitivní zpětnou vazbou jsem se setkal u více než 80 % lidí.

Po pozitivních zkušenosti a kladných ohlasech padlo v únoru 2021 rozhodnutí o uzavření smlouvy pro exkluzivní zastoupení značky Expertgel.com pro vybrané evropské trhy. V tuto chvíli dodáváme 3D NANOroušky FFP2/3 nejen pro sektor B2B, ale také pro zákazníky ze sektoru B2C.

Jelikož chceme pomáhat tam, kde je potřeba, máme vytvořen exkluzivní program například pro učitele na všech úrovních škol. Věříme, že tento program pomůže a usnadní práci pedagogům ve všech vzdělávacích zařízeních. Dlouhodobě také pomáháme ohroženým a znevýhodněným skupinám obyvatel, neziskovým organizacím a obecně prospěšným organizacím.

Náš cíl pro rok 2021 je lokalizace všech špičkových produktů s technologii BIOGEL od společnosti Expertgel na evropský trh. V Česku jsme doma, TADY ZAČÍNÁME a přinášíme vám tak světovou kvalitu.

 

Zakladatel společnosti, Ivo Stachiv a člen delegace na Taiwanu 2020

 Foto ivo a zakladatele

Základní hodnoty

100% KVALITA

V oblasti kvality věnujeme našim produktům 100% pozornost s důrazem na veškeré detaily. V naší nabídce najdete pouze kvalitní 3D NANOroušky odpovídající nejvyšším požadavkům a standardům.

PŘÍJEMNĚ NOSITELNÉ

Zabýváme se biotechnologickým vývojem, který klade důraz na celkové pohodlí při nošení roušek. Roušky se příjemně nosí po celý den, kdekoli a kdykoli a vy se cítíte komfortně.

SOCIÁLNĚ ZODPOVĚDNĚ 

Aktivně se zapojujeme do podpory těch segmentů trhu, které jsou v tzv. první linii. Chceme zdejší odborníky podpořit a projevit jim za jejich obětavost své uznání a poděkování.

EKOLOGICKY

Ctíme svou povinnost chránit přírodní zdroje a chovat se zodpovědně a ekologicky. Naše produkty jsou ekologické, šetří životní prostředí a planetu Zemi.

Příběh značky Expertgel - hi-tech výrobce na Tchwaj-wanu

Společnost Expertgel vznikla v roce 2005, a to ve spolupráci pana Changa a pana Mariana. Její počátky však sahají až do roku 1990, kdy se pan Chang rozhodl odejít z lékařské fakulty a začal se věnovat oblasti veřejného zdravotnictví. Po mnoho let stál v čele nemocnice, následně se však rozhodl odejít do soukromé společnosti. Jeho hlavní vizí bylo hledat způsoby a řešení pro zmírnění bolesti, které zažívají lidé po celém světě. Disponoval sice bohatým kapitálem, ale potřeboval hnací motor. Ten představoval pan Mariano, se kterým jej pojilo dlouholeté přátelství. Pan Mariano se ve svém profesním životě zabýval biotechnologiemi, což bylo pro záměr pana Changa zcela zásadní a došlo tak k navázání spolupráce.

Jako první byl představen „BIOGEL“, což je biologicky odbouratelná, tvárná technologie šetrná k životnímu prostředí. Před samotným vznikem této technologie, probíhala celá řada výzkumů a několikaletý vývoj, což se však v konečném důsledku ukázalo jako velmi efektivní. Po určité době byla tato technologie zakomponována do všech produktů společnosti. V současné době je tato technologie společností Expertgel neustále rozvíjena za účelem jejího využití v různých oblastech zdravotnictví a veřejného zdraví.