BOJ PROTI COVID-19 JE EKOLOGICKÁ ZÁTĚŽ, ALE JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ EXISTUJE

JENLOGO2

TISKOVÁ ZPRÁVA

BOJ PROTI COVID-19 JE EKOLOGICKÁ ZÁTĚŽ, ALE JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ EXISTUJE

OSTRAVA 27. května 2021 – Boj proti pandemii nemoci covid-19 přinesl do života občanů České republiky mnoho změn a negativních dopadů na život. Neexistuje snad ani jedna oblast lidských aktivit, která by jí nebyla poznamenána. Jedna z nich je i ekologická zátěž, protože např. používání roušek a respirátorů muselo přinést obrovský nárůst odpadu oproti letům před vznikem pandemie. Podle údajů webu expertgel.cz mohlo jen za uplynulých 200 dnů z použitých respirátorů vzniknout více než 34 tisíc tun odpadu, který navíc zatížil ekologii v ČR. I když jsou v současnosti opatření proti pandemii na ústupu, je zřejmé, že covid-19 nás bude ještě dlouho provázet. Přišel čas zvážit, jakými prostředky se mu budeme dále bránit. Jednou z možností na poli ochrany dýchacích cest jsou tzv. nano roušky, které se dají používat při správném ošetřování minimálně 200 dní.

Nanomateriály a nanotechnologie patří k úspěšně se rozvíjejícím oblastem technologií, které mají své využití i v lékařství. Jejich využití v rouškách může zlepšit účinnost ochrany proti covid-19, zvýšit komfort jejich nošení a snížit ekologickou zátěž.

„Dlouho jsem uvažoval nad tím, jak vyřešit nepříjemný dusivý pocit při používání klasických roušek FFP2 a vadilo mi množství odpadu při jejich používání. Měl jsem štěstí, protože náš kolega, Assoc. Prof. Ing. Ivo Stachiv, Ph. D., expert akademie věd, byl součástí delegace s předsedou senátu, panem Vystrčilem na Taiwanu v roce 2020 a dovezl do České republiky první vzorky nano roušek,“ říká Ing. Pavel Orság, ředitel AVE FINANCE s.r.o., výhradního distributora značky Expertgel v ČR a na vybraných trzích v EU. „Byli jsme velmi překvapeni kvalitou a vysokou přidanou hodnotou, kterou dokázal výrobce vložit do technologicky náročného, ale na používání jednoduchého produktu,“ dodává Ing. P. Orság.

Nano rouška má oproti klasickým respirátorům FFP2 mnoho výhod. Protože prošla biotechnologickým vývojem, který klade důraz na celkové pohodlí při nošení roušek po celý den, jsou komfortnější a umožnují lepší dýchání. Nemalé klady má nano rouška i z pohledu efektivity dlouhodobých nákladů na ochranu dýchacích cest proti covid-19. Klasický respirátor má životnost 8 hodin, kdežto 3D nano roušku Expertgel můžete 200 krát vyprat a používat více než 200 dní. Tím šetří náklady nejen svému uživateli, ale v konečném důsledku i náklady na likvidaci 200 klasických respirátorů, které by musel uživatel jinak vyhodit do odpadu. V případě, že by šlo o respirátory ze zdravotních zařízení, šlo by navíc o tzv. odpad s nebezpečnou vlastností, který podléhá speciální likvidaci.

Nanorouška Expertgel 3D Nanotech má dvě části, 3D multiochrannou textilní roušku a 5ti vrstvý nanofiltr ve standardu filtrační třídy ochrany FFP2+, s dodávanými přídavným filtry pak FFP3. Obsahuje řadu prvků, které zpříjemňují její nošení, např. nastavitelné ušní smyčky pro rychlé, pohodlné uzpůsobení se tvarům každé tváře. Je kompletována v Taiwanu ve spolupráci s japonským dodavatelem.

Výrobky Expergel jsou distribuovány občanům i do celého spektra firem a institucí. Aktivně se zapojujeme do podpory těch segmentů trhu, které jsou v tzv. první linii. Chceme zdejší odborníky podpořit a projevit jim za jejich obětavost své uznání a poděkování. Angažujeme se i v dobročinných aktivitách a vybavujeme rouškami za exkluzivních podmínek učitele na všech stupních škol,“ říká Ing. Pavel Orság. „I když věříme, že se bude potřeba našich roušek postupně snižovat díky zlepšující se pandemické situaci, jsou obory a oblasti, kde se bez ochrany dýchacích cest neobejdou i v běžném režimu. Tam je pro naše nano roušky velké využití. A nejde jen o nano roušky, chystáme jednu novinku z oblasti nanotechnologií, která může zásadním způsobem změnit hygienu ve veřejných prostorách,“ dodává P. Orság.

 

Dodatečné informace:

Jak k uvedeným číslům na webu expertgel.cz došli? Jednoduše, počet obyvatel v ČR je dle Českého statistického úřadu 10,7 milionů. Pokud každý člověk od věkové hranice 15 let spotřebuje za den jeden zabalený jednorázový respirátor o hmotnosti 19 g (každý respirátor má životnost 8 hodin), vznikne denně 172,6 tun (9,1 milionu kusů) odpadu, což je za 200 dnů 34 524 tun odpadu pouze ze zabalených jednorázových respirátorů. Zaměstnanců ve zdravotnictví bylo podle ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR v roce 2017 267 420. Pokud každý zaměstnanec spotřebuje za den dva jednorázové respirátory o hmotnosti cca 19 g, za 200 dnů vznikne 2 032 tun odpadu. Za kalendářní rok, kdy je cca 250 pracovních dnů, pak 2 540 tun.  V roce 2017 bylo celkové množství odpadů ze zdravotnictví a sociální péče 117 889 tun. Můžeme tak předpokládat, že každý rok toto celkové číslo vzroste minimálně o 2 540 tun odpadu.

Jak se dále s odpadem nakládá? Na roušku či respirátory je momentálně pohlíženo jako na několik druhů odpadu.

  1. Odpad s nebezpečnou vlastností (infekčnost): Takto jsou označeny roušky/respirátory pocházející ze zdravotnických zařízení a zařízení jim podobných nebo pracovištích s rizikem infekce. Tyto odpady se likvidují ve spalovnách nebezpečných odpadů. Cena za spálení tuny tohoto odpadu se pohybuje kolem 31 000 Kč. Cena za likvidaci odpadů z roušek/respirátorů vzniklých ve zdravotnických zařízeních a jím podobných by se tak za kalendářní rok mohla pohybovat kolem 78 milionů korun.

 

  1. Odpad směsný komunální: Roušky/respirátory z pracovišť bez rizika infekce (kanceláře, úřady, obchod atd.) nebo domácností jsou označovány jako odpad směsný komunální (roušku je vždy potřeba zabalit a ošetřit dle postupu MŽP). Tento odpad patří do kontejnerů pro směsný odpad. Dále je tento odpad spalován nebo skládkován. K recyklaci zatím určen není.

 

  1. Odpad ostatní: V průmyslových podnicích bez rizika infekce jsou roušky/respirátory označovány jako odpad ostatní (roušku je vždy potřeba zabalit a ošetřit dle postupu MŽP a uložit do nádoby k tomu určené).

 

 

Další informace a dotazy na:

Jaromír Krišica, krisica@crestmorava.cz , mobil: 603 543 572

 

Informace pro editora: 

AVE FINANCE s.r.o., výhradní distributor značky Expertgel v ČR a na vybraných trzích v EU, působí na trhu od roku 2013. Její hlavní aktivitou je kompletní vyřízení dotací firmám pro výzkum a vývoj, nákup technologií a strojů, informačních technologií, úspory energií a výstavby a rekonstrukcí komerčních a průmyslových objektů. Majitelem a jednatelem je Ing. Pavel Orság.