Boj proti covid-19 je ekologická zátěž, ale jednoduché řešení existuje

Ostrava 28. května 2021

Boj proti pandemii nemoci covid-19 přinesl do života občanů České republiky mnoho změn a negativních dopadů na život. Neexistuje snad ani jedna oblast lidských aktivit, která by jí nebyla poznamenána. Jedna z nich je i ekologická zátěž, protože např. používání roušek a respirátorů muselo přinést obrovský nárůst odpadu oproti letům před vznikem pandemie. Podle údajů webu expertgel.cz mohlo jen za uplynulých 200 dnů z použitých respirátorů vzniknout více než 34 tisíc tun odpadu, který navíc zatížil ekologii v ČR. I když jsou v současnosti opatření proti pandemii na ústupu, je zřejmé, že covid-19 nás bude ještě dlouho provázet. Přišel čas zvážit, jakými prostředky se mu budeme dále bránit. Jednou z možností na poli ochrany dýchacích cest jsou tzv. nano roušky, které se dají používat při správném ošetřování minimálně 200 dní.

Více na: http://www.ceskenovinky1.eu